Algemene voorwaarden:

 

 • U beschikt over een WA- verzekering, zowel voor u als voor uw hond.
 • Hondenschool ChiCa stelt zich niet aansprakelijk voor schade die geleden wordt door toedoen van uw hond; aan andere honden, deelnemers of derden.
 • Voor aanvang van de eerste les dient u het paspoort van uw hond te overleggen.
 • Bij aanmelding verschaft u Hondenschool ChiCa de volgende gegevens; NAW-gegevens. naam van de hond, alsmede ras en leeftijd en eventuele bijzonderheden.
 • Bij verhindering meldt u zich af (minstens 2 uur voor de les). Lessen kunnen niet ingehaald worden. Geld kan niet worden geretourneerd.
 • Mocht u de lessen onverhoopt niet langer bij kunnen wonen, neem dan contact op. Indien mogelijk wordt er gezocht naar een passende oplossing.
 • Wanneer uw teef loops is, bent u welkom in overleg. Op de dagen dat uw teef vruchtbaar is kunt u de lessen helaas niet bijwonen. In overleg zullen we kijken naar een oplossing.
 • Na aanmelding krijgt u een factuur toegestuurd. U dient dit bedrag vóór de eerste les over te maken op rekening nummer van Chica Hondenschool.
 • Bij ziekte van uw hond is het niet toegestaan om naar het trainingsveld te komen.

Belangrijk om te weten:

 

 1. Bij Hondenschool ChiCa wordt getraind met een gewone halsband of een tuigje, en een riem die lang genoeg is voor uw hond;
 2. Er wordt niet gewerkt met correctie middelen als een slipketting, stroomband of half-check;
 3. Op het trainingsveld werken we niet met flexilijnen, zorg voor een gewone riem;
 4. Zorg voor voldoende beloningssnoepjes;
 5. Geef voor de training geen eten aan uw hond;
 6. Zorg voor een clicker;
 7. Zorg voor een speeltje, eentje die je samen kunt vasthouden. (Zonder piep);
 8. Het is goed thuis de oefeningen een aantal keren per week te herhalen. Train niet langer dan 5 minuten achter elkaar en stop altijd wanneer het GOED gaat. 
 9. Zorg voor poepzakjes.

 

 

*Hondenschool ChiCa doet geen examens. Wel ontvangt u een certificaat en bespreken we of de hond al klaar is voor een volgende stap. Elke hond ontwikkelt zich tenslotte op een eigen tempo.

* Alle lessen zijn een uur.

Klachtenprocedure van ChiCa Hondenschool

 

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden

opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw

geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag van u.

 

Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We

willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs

als u ons hierover informeert.

 

Bespreek uw klacht eerst

 

Wij houden niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles

aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over

zijn, dan horen we dat heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een

persoonlijk gesprek met uw instructeur. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en

die bieden wij natuurlijk graag!

 

Komt u er niet uit met de instructeur, neem dan contact op met de

leidinggevende/eigenaar van de hondenschool.

 

Officiële klacht indienen

 

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds

ontevreden? Dan kunt u de klacht op het bijgevoegde formulier omschrijven en ter

attentie van de eigenaar/ De klachtverantwoordelijke van de hondenschool versturen.

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden

we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

 

Wat doen wij met uw klacht?

 

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke

ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

 • een korte beschrijving van uw klacht;
 • hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;
 • op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

 

Verantwoordelijkheden rond behandeling

De verantwoordelijkheid van de behandeling van uw klacht ligt bij de eigenaar/ De

klachtverantwoordelijke van de hondenschool.

 

Verloop behandeling klacht

 

Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen

binnen onze organisatie vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van

en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke

toelichting op de klacht te geven.

Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm

van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke

maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te

voorkomen.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te

reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt

een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

 

SPPD *Bezig met aanmelden voor accreditatie bij SPPD 

 

Heeft u een klacht over de kwaliteit of trainingsmethoden van de instructeur

en komt u er met mij niet uit? Dan heeft u ook de mogelijkheid om zich te wenden tot de

SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen). Om uw klacht door de

SPPD te laten behandelen is het wel noodzakelijk dat de betreffende instructeur voldoet

aan de accreditatievoorwaarden van de SPPD en zich hierbij heeft aangemeld.

Een overzicht van alle bij de SPPD aangesloten Kynologisch Instructeurs treft u aan op

www.sppd.nl/instructeurs.html

Voor alle overige klachten kunt u gewoon bij ons terecht.